ACO Roostergoten
               


 
Product
 

Project
Nieuw Stappegoor beslaat circa 50 hectare en biedt plaats aan tal van voorzieningen voor binnen- en buitensport, horeca, winkels en amusement. Binnen het plangebied zijn drie woongebieden met een mix van woningen en appartementen voor diverse doelgroepen, met leefklimaten variërend van parkachtig tot stedelijk. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk (half)ondergronds of op eigen voorerf. Er is sporthal en indoor schaatsbaan en faciliteiten voor tennis, voetbal, hockey en atletiek. Daarnaast zijn er een megabioscoop, diverse horecagelegenheden, winkels en een congrescentrum. Belangrijk in het concept is de sportboulevard met pleinen, die de verschillende functies met elkaar verbinden.

Regenwater op deze pleinen worden afgevoerd door middel van lijnafwatering waarvoor ACO de hydraulische capaciteit berekeningen heeft uitgevoerd.
Het plein ligt grotendeels op een parkeergarage waardoor de beschikbare inbouwhoogte beperk ist. Daarnaast is er in het ontwerp rekening gehouden met de belasting door afstromend water van de gevels en het verval in het plein. Om tot een passende gootdimensionering en strengopbouw te komen was het noodzakelijk om afvoeren in het parkeerdek te maken, iets wat normaliter graag vermeden wordt. ACO heeft hiervoor echter hoogwaardige oplossingen die ook door het Bureau Dak Advies (BDA) aanbevolen worden. Hiermee wordt een veilige duurzame en vooral waterdichte oplossing geboden, ook bij hogere verkeersbelastingen met motorvoertuigen. De ACO Passavant Gietijzeren dakafvoeren zijn in het betondak van de parkeergarage ingestort. Hierop is de onderuitloop van de lijnafwateringsgoot aangesloten. Om alle risicos op uitspoeling van het zandpakket uit te sluiten, levert ACO een zandfilterklem. Hiermee wordt het filtervlies ingeklemd en zand dicht rondom de afvoer aangesloten.

Bijzonder detail op het Olympiaplein is dat de lijnafwateringsstrengen doorlopen onder de groenbakken die op het plein zijn geplaatst. Hiervoor zijn de Gietijzeren sleufroosters vervangen door dichte Gietijzeren afdekplaten.

      Product : Multiline V100-150G met GY sleufrooster
      Materiaal/frame : Sleufrooster GY
      Plaats : Tilburg
      Projectnaam : Olympiaplein Stappegoor
      Opdrachtgever : Consortium Stappegoor
      Ontwerp : OKRA Landschapsarchitecten / Arcadis Zuid
      Uitvoerder : Van der Zanden Moergestel
     
   
     

Toepassingsgebieden
Winkelstraten;
pleinen;
laad- en losterreinen;
parkeerplaatsen;
industrie.
     download de images